Toplotne črpalke

Zakaj izbrati toplotno črpalko

Toplotne črpalke od ideje do izvedbe

Za vas naredimo kompletno vgradnjo toplotne črpalke na ključ in vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije!

V nadaljevanju vas na osnovi dolgoletnih izkušenj korak za korakom pripeljemo od ideje do izvedbe toplotne črpalke. Odgovorili vam bomo na vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob prvi ideji za toplotno črpalko do tega, kaj vse je potrebno upoštevati pri izbiri in izvedbi toplotne črpalke. Predvsem pa to, zakaj se vgradnja toplotne črpalke sploh izplača.

Zakaj je toplotna črpalka prava izbira

 • Ker si s tem znižate stroške ogrevanja za 50 do 80% v primerjavi s konvencionalnimi viri ogrevanja
 • Ker je toplotna črpalka investicija, ki se povrne v ca.  6 do 7-mih letih
 • Ker je ogrevanje s toplotno črpalko enostavno in brez potrebnega dela z dovajanjem goriva in z čiščenjem odpadkov izgorevanja
 • Ker je vgradnja toplotne črpalke strateška usmeritev države in zato država za nakup toplotne črpalke daje subvencijo v višini do 20 % za novogradnje, do 40% za zamenjavo obstoječih ogrevalnih sistemov in do 50% na področjih s slabo kvaliteto zraka
 • Ker pri ogrevanju s toplotno črpalko zmanjšujemo emisije CO2  (do 60%), s čimer bomo mi in naši otroci živeli v čistejšem okolju

Okolju prijazna energija

Nizka poraba energije

Enostavna montaža

Postopek od ideje do izvedbe

Ko se odločite za vgradnjo toplotne črpalke imate 2 možnosti:

 • Poiščete izvajalca, ki vam lahko strokovno svetuje, pripravi ponudbo, naredi kompletno izvedbo in pripravi vso dokumentacijo za pridobitev subvencije
 • Predhodno pridobite čimveč informacij in že sami izberete ustrezno toplotno črpalko ter nato izberete izvajalca. V nadaljevanju vam posredujemo vse informacije za čim lažjo izbiro toplotne črpalke.

Več informacij o toplotnih črpalkah

Izbira ustrezne toplotne črpalke
 • Preverite ali lahko namesto toplotne črpalke zrak/voda vgradite toplotno črpalko voda/voda ali zemlja/voda, ki ima večjo učinkovitost
 • Izračunajte si potrebno moč toplotne črpalke
 • Če ste izbrali toplotno črpalko zrak/voda, potem izberite design zunanje enote predvsem pa preverite glasnost zunanje enote toplotne črpalke
 • Preverite kako vam izbrana toplotna črpalka dimenzijsko ustreza na želeno mesto postavitve
 • Izberite ponudnika toplotne črpalke, ki vam lahko naredi kompletno izvedbo in pripravi vso dokumentacijo
 • Po izvedbi vložite dokumentacijo za pridobitev subvencije na EKOSKLAD
Višina subvencij in strošek investicije

Za  vse toplotne črpalke so na voljo subvencije v višini od 20 do 50% investicije in sicer:

1. V višini do 20% investicije in največ:

 • 1000 € za toplotne črpalke zrak/voda
 • 2500 €  za toplotne črpalke zemlja/voda in voda/voda

2. V višini do 40% investicije pri zamenjavi obstoječega kotla na fosilna goriva s toplotno črpalko in sicer največ:

 • 2500 € za toplotne črpalke zrak/voda
 • 4000 €  za toplotne črpalke zemlja/voda in voda/voda

3. V občinah, kjer je sprejet odlog o načrtu za kakovost zraka in ob hkratni zamenjavi stare ogrevalne naprave pa je višina subvencije so 50% investicije oz. največ:

 • 3200 € za toplotne črpalke zrak/voda
 • 5000 €  za toplotne črpalke zemlja/voda in voda/voda

Podrobne pogoje o višinah subvencije in o ostalih pogojih najdete na strani: www.ekosklad.si

Strošek investicije

Strošek investicije je odvisen o naslednjih dejavnikov:

 • Od moči toplotne črpalke
 • Od toplotnega vira, ki ga izkoriščamo: zrak, zemlja, voda
 • Od proizvajalca toplotne črpalke
 • Pri zrak/voda še od izvedbe: split, kompaktna zunanja toplotna črpalka, notranja toplotna črpalka, posebne designske izvedbe toplotnih črpalk
 • Od seštevka vseh ostalih potrebnih instalacijskih del in instalacijskega materiala

Cena kompletne investicije toplotne črpalke je tako pri običajnih izvedbah v višini od 6000 do 12.000 €.

Potrebna moč toplotne črpalke

Izbira ustrezne moči toplotne črpalke je najpomembnejšo opravilo pri izbiri toplotne črpalke. Prenizka  moč toplotne črpalke pomeni, da toplotna črpalka ne bo zmogla ogreti objekta in bo tako temperatura v prostorih nižja od pričakovane, ali pa se bo poraba energije za ogrevanje bistveno povečala, bodisi zaradi tega, ker se bo pri nižjih temperaturah vključeval dodatni vir (običajno je to električni grelec) oz. ker bo toplotna črpalka delovala dlje časa z nižjo učinkovitostjo.  Premočna toplotna črpalka pa pomeni višjo investicijo, večjo potrebno moč varovalk, močnejše obtočne črpalke in bojler z večjim toplotnim izmenjevalcem.

 

V praksi je izbira premočne toplotne črpalke zelo redka, v večini primerov prihaja do tega, da se izbere prešibka toplotna črpalka. Še posebej se to dogaja, pri toplotnih črpalkah zrak/voda, kjer se poskuša zniževati ceno investicije, pri čemer pa se takšen »prihranek« pri investiciji že v letu ali dveh izniči skozi povečano porabo toplotne črpalke.

 

Pri toplotnih črpalkah zrak/voda moramo zato glede na izračun vedno izbrati po moči prvo močnejšo toplotno črpalko. Toplotna črpalka mora tako samostojno  pokriti vse potrebe po ogrevanju do zunanje temperature -7°C (Primorska nekaj °C manj), saj bomo tako s toplotno črpalko pokrili 99,5 % letnih potreb in bo dodatni vir pomenil samo 0,5% na letnem nivoju.

Zakaj izbrati močnejšo toplotno črpalko zrak/voda?
 • Ker boste tako lahko pokrili potrebe po samostojnem ogrevanju s toplotno črpalko do nižjih zunanjih temperatur
 • Ker bo toplotna črpalka delovala učinkoviteje, če bo manj časa delovala na maksimalni moči
 • Ker bo toplotna črpalka delovala tišje, če ne bo rabila toliko delati na max. moči
 • Ker bo strošek ogrevanja nižji, saj tudi pri nižjih temperaturah ne boste (ali zelo malo) rabili pomoči dodatnega vira (električnega grelca), hkrati pa boste takrat manj obremenjevali električno omrežje in ne bo prihajalo do izpada glavnih varovalk tudi ob sočasnem vklopu dodatnih hišnih potrošnikov.

toplotne črpalke

Izračun potrebne moči toplotne črpalke

Potrebno moč toplotne črpalke lahko izračunate na osnovi razpoložljivih podatkov in sicer po primeru A, B ali C.

Površina vseh ogrevalnih prostorov m2
Lokacija objekta
Število porabnikov tople vode
A) Tip gradnje objekta
Potrebna moč toplotne črpalke glede na tip gradnje objekta 0 kW
B) Letna poraba energenta
m2
Izkoristek obstoječega kotla %
Potrebna moč toplotne črpalke glede na letno porabo objekt 0 kW
C) Izračun toplotnih izgub naveden v projektu
Transmisijske izgube kW
Prezračevalne izgube kW
Potrebna moč toplotne črpalke glede na izračun toplotnih izgub v objektu 0 kW

Če so v projektu izračunane toplotne izgube, potem je to najbolj merodajna vrednost za izbiro potrebne moči toplotne črpalke. V izračunu je dodana še potrebna moč za ogrevanje sanitarne vode.

 

Če nimamo izračuna toplotnih izgub in gre za novogradnjo potem je aktualen izračun glede na tip gradnje objekta.

 

Pri obstoječih objektih kjer imamo znane tudi letne potrebe energenta za ogrevanje in za pripravo sanitarne vode pa lahko naredimo izračun glede na letne potrebe po energentu in glede na tip gradnje objekta. V tem primeru bo običajno prišlo do določenih razlik v obeh izračunih. Če se ogrevajo vsi prostori na normalno bivalno temperaturo potem je merodajen izračun glede na letne potrebe energenta.

 

Glede na izračunano potrebno moč toplotne črpalke izberemo tisto moč toplotne črpalke, ki je najbližja temu izračunu. Pri toplotnih črpalkah zrak/voda moramo poiskati grelno moč toplotne črpalke pri zunanji temperaturi -7°C (ali vsaj pri -5°C), pri čemer gledamo vrednosti pri temperaturah ogrevanja 35°C (pri talnem ogrevanju) oz. 50°C pri radiatorskem ogrevanju. Izberemo toplotno črpalko, ki je po moči enaka (ali močnejša) glede na izračun. Pri toplotnih črpalkah zemlja/voda in voda/voda ni potrebno izbirati močnejše toplotne črpalke.

Izberite optimalno toplotno črpalko

Pri izbiri toplotne  črpalke morate upoštevati naslednje:

 • Učinkovitost toplotne črpalke
 • Hrup toplotne črpalke
 • Izgled toplotne črpalke – predvsem zunanje enote
 • Kvalitetna blagovna znamka
 • Da je zagotovljen lasten servis in rezervni deli za celo življenjsko dobo

Vsakomur je cilj, da izbere najbolj učinkovito toplotno črpalko. V tehnične podatke pogleda informacije o učinkovitosti (COP), o sezonski učinkovitosti (SCOP) in pa podatke o energijskem razredu v katerem se nahaja določena toplotna črpalka. Teoretično to drži za grobo primerjavo toplotnih črpalk med seboj, v praksi pa lahko pride do večjih razlik. Glavni podatki za inverterske toplotne črpalke so navedeni pri nominalni moči (nekje med 60 in 80% maximalne moči – moč te navedbe lahko izbere proizvajalec sam), v praksi pa lahko toplotne črpalke delajo dlje časa z večjo močjo, s čimer se navedeni podatki bistveno poslabšajo. Prav tako so podatki za SCOP in energijski razred razdeljeni v 3 klimatske cone, pri čemer spada cela Slovenija (in večina osrednje Evrope) v srednjo klimatsko cono izračun pa je narejen na osnovi klimatskega profila za mesto Strassburg.

 

To pomeni, da lahko realni podatki o učinkovitosti vgrajene toplotne črpalke razločno odstopajo od standardnih meritev. Iz česar lahko zaključimo, da točne primerjave v učinkovitosti toplotne črpalke na določeni lokaciji in v konkretnem ogrevalnem sistemu niso možne.

 

Tako nam je najboljša možnost, da izberemo toplotno črpalko priznanih proizvajalcev z dolgoletno tradicijo. Saj se le-ti neprestano trudijo za povečanje učinkovitosti toplotnih črpalk. In tako lahko rečemo, da so razlike v učinkovitosti med njimi danes zelo majhne in se bolj posvetimo ostalim pomembnim karakteristikam, kot sta hrup pa tudi izgled toplotne črpalke.

Pridobite brezplačno ponudbo za postavitev toplotne črpalke

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Pregled zunanjih in notranjih enot toplotnih črpalk zrak/voda

Design toplotnih črpalk in to predvsem zunanjih enot je pomemben v smislu lepega izgleda in možnostjo čim večjega sovpadanja z okoljem, kjer so nameščene. Pomembne so tudi njihove dimenzije, saj ni povsod možno namestiti katerikoli izvedbe. Še bolj pomemben pa je hrup zunanjih enot in to ne zgolj hrup pri delni obremenitvi ampak hrup pri maksimalni moči toplotne črpalke, saj so lahko pri takšnih pogojih toplotne črpalke zelo moteče. Zato je poleg obsega moči toplotnih črpalk navedena tudi maximalna zvočna moč za referenčni model toplotne črpalke v določeni skupini.

Zvočne moči toplotnih črpalk so povzete po: www.waermepumpe.de/schallrechner/  (razen za Kronoterm, kjer so povzeti lastni tehnični podatki).  Na navedeni strani  lahko najdete tudi zvočne moči in zvočni tlak na različnih oddaljenostih za vse ostale modele in proizvajalce toplotnih črpalk.

Referenčne postavitve

Toplotna črpalka zrak voda LA 18 STU

Toplotna črpalka zrak voda LA 18 STU za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v večji sodobni stanovanjski hiši. Podstavek zunanje enote je narejen skladno s tlakovano površino v ozadju. Vse cevne povezave gredo skozi podstavek in v zemlji do kotlovnice.

Zunanja enota toplotne črpalke LA 12 S-TUR

Zunanja enota toplotne črpalke LA 12 S-TUR v posebni barvi ohišja – po naročilu. Postavitev kotlovnice v povezavi z reverzibilno toplotno črpalko LA 12 S-TUR.

Toplotna črpalka LA 9 STU

Toplotna črpalka LA 9 STU za popolno obnovo obstoječe hiše in elegantno postavljeni elementi v kotlovnici.

Toplotna črpalka zrak voda LA 12 STU

Toplotna črpalka zrak voda LA 12 STU za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v starejši stanovanjski hiši.

Reverzibilna toplotna črpalka zrak voda

Reverzibilna toplotna črpalka zrak voda za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode v več apartmajskem objektu. Poleg učinkovitosti je bila glavna zahteva izjemno tiho delovanje.

Toplotna črpalka LAK 9 IMR

Toplotna črpalka LAK 9 IMR za ogrevanje starejše hiše, vgrajena v idilični okolici.

Toplotna črpalka LA 9 TU

Toplotna črpalka LA 9 TU za ogrevanje idilične starejše hiše + priprava sanitarne vode.

Toplotna črpalka LA 9 STU

Toplotna črpalka LA 9 STU za ogrevanje obnovljene in dograjene starejše hiše + pripravo sanitarne vode za 2 družini z večjim bojlerjem WPS 400.

System M- zunanja enota

System M – zunanja enota toplotne črpalke, izpih levo/desno v designu lesa.

System M- notranja enota

System M – notranja enota + bojler oboje v enovitem designu.

Zelo tiha kompaktna črpalka LA 18

Zelo tiha kompaktna toplotna črpalka LA 18 STU za ogrevanje večje stanovanjske hiše.

Zunanja enota toplotne črpalke LAK 14 ITR

Zunanja enota toplototne črpalke LAK 14 ITR elegantno zlita z okolico.

Kompaktna notranja enota z vgrajenim bojlerjem

Kompaktna notranja enota z vgrajenim bojlerjem in vso opremo v povezavi z LAK 14 ITR.

Kompaktna notranja enota z vgrajenim bojlerjem

Kompaktna notranja enota z vgrajenim bojlerjem in vso opremo postavljena v shrambi hiše.

Zunanja enota za ogrevanje stanovanja

Zunanja enota za ogrevanje 70m2 stanovanja v starejšem večstanovanjskem objektu brez izolacije. Postavitev pod balkon stanovanja.

Notranja enota z vgrajenim bojlerjem

Notranja enota z vgrajenim bojlerjem, obema razteznima posodama in vso hidravliko postavljena v kuhinji stanovanja.

Toplotna črpalka zrak voda LA 9 STU

Toplotna črpalka zrak voda LA 9 STU za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, vgrajeni v obnovljeni leseni hiši visoko pod Storžičem. Vgradnja opreme v nizko klet. Krmilnik toplotne črpalke je prestavljen v bivalni del.

Toplotna črpalka LA 18 STU

Toplotna črpalka LA 18 STU za ogrevanje večje, obnovljene hiše s povsem na novo urejeno kotlovnico ter sistemom talnega in radiatorskega ogrevanja.

Toplotna črpalka LAK 9 IMR

Toplotna črpalka LAK 9 IMR za ogrevanje novejše hiše.

Notranja enota LAK 9 IMR

Toplotni črpalki zrak voda LA 12 STU

Toplotni črpalki zrak voda LA 12 STU s skoraj neslišnim delovanjem za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v različnih delih Slovenije.

Toplotna črpalka zrak voda – split sistem

Toplotna črpalka zrak voda – split sitem s samostojno notranjo enoto in s stolpno postavitvijo bojlerja in zalogovnika. Za ogrevanje preko radiatorskega sistema.

Toplotna črpalka zrak voda LA 18 STU

Toplotna črpalka zrak voda LA 18 STU za večjo stanovanjsko hišo z večjo potrošnjo sanitarne vode in s povsem na novo urejeno kotlovnico.

Toplotna črpalka LA 18 STU

Izjemno tiha toplotna črpalka zrak voda – LA 18 STU postavljena pod oknom spalnice in s stolpno postavitvijo bojlerja in zalogovnika za radiatorsko ogrevanje.

Toplotna črpalka LA 28 TBS

Toplotna črpalka LA 28 TBS za ogrevanje poslovnega objekta.

Toplotna črpalka zrak voda LA 28 TBS

Toplotna črpalka zrak voda LA 28 TBS za ogrevanje poslovnega in stanovanjskega objekta.

Toplotna črpalka LA 40 TU

Toplotna črpalka LA 40 TU – za ogrevanje in pripravo sanitarne vode v vrtcu.

Toplotna črpalka LA 60 TUR+

Toplotna črpalka LA 60 TUR+ za ogrevanje in hlajenje hotela ter segrevanje sanitarne vode samostojno ali z odpadno toploto hlajenja poleti.

Notanja toplotna črpalka LI 9 TU

Notranja toplotna črpalka LI 9 TU za ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Toplotna črpalka brez zunanje enote je postavljena na podest pod poševno streho v garaži. Na zunanji steni imamo samo rešetki za dovod in odvod zraka.

Toplotna črpalka zrak voda LI 28 TES

Toplotna črpalka LI 24 TES – notranja postavitev, brez zunanje enote s podvgradnim zalogovnikom in samostojnim bojlerjem za sanitarno vodo. S kanali za dovod in odvod zraka. Za ogrevanje večjega stanovanjskega objekta.

Toplotna črpalka zemlja/voda SI 11 TU

Toplotna črpalka zemlja/voda SI 11 TU s podvgradnim zalogovnikom PSP 100. Kot toplotni vir je vgrajen horizontalni zemeljski kolektor.

Kompaktna toplotna črpalka zemlja/voda SIK 8 TES

Kompaktna toplotna črpalka zemlja/voda SIK 8 TES s podvgradnim zalogovnikom PSP 100 in z vgrajeno vso hidravliko. Kot toplotni vir sta vgrajeni 2 vertikalni zemeljski sondi.

Toplotna črpalka voda/voda WI 14 TU

Toplotna črpalka voda/voda WI 14 TU + podvgradni zalogovnik PSP 100, postavljena v manjšo kotlovnico.

Toplotna črpalka voda/voda WI 10 TU

Toplotna črpalka voda/voda WI 10 TU za obnovo obstoječe kotlovnice v povezavi z obstoječim bojlerjem v sosednjem prostoru.

Toplotna črpalka voda/voda WI 90 TU

Toplotna črpalka voda/voda WI 90 TU za ogrevanje stanovanjskega bloka.

Toplotna črpalka voda/voda WI 35 TU

Toplotna črpalka voda/voda WI 35 TU in enota za pasivno hlajenje. Za ogrevanje in hlajenje večjega poslovnega prostora – avtomehanične delavnice in pisarn.

Toplotna črpalka voda/voda WI 140 TU

Toplotna črpalka voda/voda WI 140 TU za ogrevanje 7 nadstropnega stanovanjskega bloka. Vračilo investicije v manj kot 2 letih.

Reverzibilna toplotna črpalka voda voda SI 130 TUR+

Reverzibilna toplotna črpalka voda voda SI 130 TUR+ za ogrevanje in hlajenje ter pripravo sanitarne vode v večjem hotelu. V režimu hlajenja se lahko sanitarna voda pripravlja z odpadno toploto hlajenja.

Pridobite popolnoma brezplačne informativne ponudbe za nakup in montažo toplotne črpalke. Izpolnite obrazec in nam zaupajte vaše želje.

  Ime in Priimek*

  Ulica in hišna številka*

  Kraj in poštna številka *

  Telefon*

  Vaš e-mail naslov*


  Želim ponudbe za naslednje toplotne črpalke:*
  Kompaktna in zelo tiha zunanja toplotna črpalka (zrak- voda)Split toplotna črpalka (zrak-voda)Notranja toplotna črpalka – brez zunanje enote (zrak-voda)Elegantna toplotna črpalka – System M (zrak-voda)Toplotna črpalka zemlja-voda – geosondaToplotna črpalka zemlja-voda – zemeljski kolektorToplotna črpalka voda-voda - podtalnica


  Želim toplotno črpalko proizvajalca:*
  DimplexKronotermMitsubishiDaikinPanasonicDrugo (Zapišite v dodatno sporočilo spodaj)


  Zanimam se za:


  Ogrevana površina objekta (NETO)


  Ogrevalni sistem

  Ogrevanje sanitarne vode
  DaNe

  Št.oseb

  Hlajenje
  DaNe

  Aktivno ali pasivno?


  Tip gradnje(debelina opeke)


  Debelina izolacije na podstrehi


  Debelina izolacije fasade


  Ostali viri toplote


  Tip toplotne črpalke


  Volumen bojlerja


  Prezračevalni sistem
  DaNe


  Rok za izvedbo


  Vaša dodatna pojasnila


  Strinjam se s splošnimi pogoji* Najlepša hvala za zaupanje.