Sončna elektrarna

OKOLJU PRIJAZEN NAČIN PRIDOBIVANJA ELEKTRIKE

EKO ENERGIJA

UPORABA TEHNOLOGIJE ZA VARSTVO OKOLJA

Zakaj izbrati sončno elektrarno

Sončna elektrarna od ideje do izvedbe

V nadaljevanju vas na osnovi dolgoletnih izkušenj korak za korakom pripeljemo od ideje do izvedbe sončne elektrarne. Odgovorili vam bomo na vsa vprašanja, ki se pojavljajo ob prvi ideji za sončno elektrarno do tega, kaj vse je potrebno upoštevati pri izbiri in izvedbi sončne elektrarne. Predvsem pa to, zakaj se vgradnja sončne elektrarne sploh izplača.

Zakaj je sončna elektrarna prava izbira

 • Ker si s tem zagotovite brezplačno električno energijo za ogrevanje, hlajenje in za vse ostale električne potrošnike
 • Ker je sončna elektrarna investicija, ki se povrne v ca. 7 do 8-mih letih in po tem času nimate več stroškov za električno energijo
 • Ker s tem postanete neodvisni od dviga cen električne energije
 • Ker je vgradnja sončne elektrarne strateška usmeritev države in zato država za nakup sončne elektrarne daje subvencijo v višini 180 evrov na kilovat instalirane moči sončna elektrarna, hkrati pa so za sončno elektrarno na voljo ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero, kar pomeni, da lahko investicijo odplačujete z prihranki pri stroških električne energije

Pridobite brezplačno ponudbo za izvedbo sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Kakšno moč sončne elektrarne potrebujem

 • Trenutno je za male potrošnike električne energije na voljo program za vgradnjo sončne elektrarna za samooskrbo
 • Zato je smiselno, da se vgradi tako moč na sončna elektrarna, ki pokrije letno porabo električne energije
 • Na koncu leta se poračuna porabljena in iz sončne elektrarne pridobljena Če ste porabili več, kot je proizvedla sončna elektrarna, potem več porabljeno elektriko doplačate. Če pa je sončna elektrarna proizvedla več elektrike, kot ste jo porabili potem viška ne dobite plačanega. Zato je smiselno da se vgradi tako močna sončna elektrarna, ki pokrije vaše potrebe po električni energiji brez viškov.

Določitev letne porabe električne energije

1. Če v bližnji prihodnosti nimate namena vgradnje dodatnih električnih potrošnikov izračunate letno porabo električne energije tako, da seštejete zadnjih 12 položnic za električno energijo – (vrednosti v kWh) in dobite letno porabljeno električno energijo v kWh. Lahko pa v spodnjo tabelo vpišete povprečno mesečno porabo v kWh ali povprečni mesečni strošek el. energije v € in ceno električne energije

Za pravilen izračun vnesite podatke samo v eno od prvih treh polj ter vpišite vašo ceno električne energije.
Letna poraba električne energije kWh
Povprečna mesečna poraba električne energije kWh
Povprečni mesečni strošek električne energije (z DDV)
Skupna cena elekrtične energije (z DDV)
Vaša letna poraba električne energije je: kWh

2. Če imate namen vgraditi še dodatne električne potrošnike (toplotna črpalka, električni avto, IR ogrevanje, električni radiatorji, klimatske naprave, savna, potem je potrebno k trenutni letni porabi prišteti še te vrednosti.

Letna poraba električne energije za ogrevanje s toplotno črpalko

Grelna moč toplotne črpalke kW
Grelno število toplotne črpalke (učinkovitost)
Čas trajanja ogrevalne sezone
Letna poraba električne energije za toplotno črpalko kWh

Točnejšo vrednost za potrebno grelno moč toplotne črpalke dobite na strani toplotne črpalke.


Letna poraba električne energije za ogrevanje z IR paneli, električnimi radiatorji ali drugim električnim virom

Skupna električna moč vseh grelnih teles ali grelne naprave kW
Čas trajanja ogrevalne sezone
Letna poraba električne energije za ogrevanje z električnim virom kWh

Letna poraba električne energije za vožnjo z električnim avtomobilom

Letno število prevoženih kilometrov z električnim avtomobilom km
Povprečna poraba električne energije na 100 km kWh/100km
Letna poraba električne energije za vožnjo z električnim avtomobilom kWh

Letna poraba električne energije za ostale potrošnike

Letna poraba električne energije vseh ostalih potrošnikov kWh
Skupno kWh

Skupna pričakovana letna poraba električne energije za vse planirane električne potrošnike

Trenutna poraba električne energije kWh
Električna energija za ogrevanje s toplotno črpalko kWh
Električna energija za ogrevanje z električnimi grelnimi telesi kWh
Električna energija za vožnjo z električnim avtomobilom kWh
Električna energija vseh ostalih električnih potrošnikov kWh
Skupna predvidena električna poraba vseh električnih potrošnikov kWh

Koliko električne energije proizvede  sončna elektrarna glede na lokacijo objekta, naklon strehe in glede na orientacijo smeri strehe proti jugu?

 

Največji izkoristek sončne elektrarne dobimo v primerih, ko sonce sije ves čas pod 90° na sončne celice. Temu se lahko približamo samo s sistemi, kjer se naklon in smer sončnih celic prilagaja poti sonca. V primerih, ko imamo sončne celice fiksno vgrajene na strehi (kar je trenutno tudi edina možnost, ki je subvencionirana s strani EKOSKLADA) pa se učinkovitost le-teh spreminja glede na smer sonca. Cilj je seveda, da je usmeritev strehe proti jugu in da je naklon strehe cca. 35°C. To je idealna lega za poletni čas, ko je čas obsevanja največji in ko je tudi moč sončnega obsevanja največja. Zato v vsakem primeru v poletnih mesecih (od aprila do konca avgusta) pridobimo največ električne energije. Ker pa večina streh obstoječih objektov nima povsem idealne strehe moramo izračunati, koliko električne energije lahko na dani strehi pridobimo iz 1 kW instalirane moči modulov.

Za orientacijsko vrednost (pri naklonu strehe 35°) nam lahko služi spodnja tabela:

Točno vrednost pridobljene električne energije na vaši strehi lahko izračunate z programom na povezavi: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools.

Vpišite vrednost pridobljene električne energije (iz 1 kW instalirane moči modulov) na vaši strehi v kW:

Potrebna moč  sončne elektrarne je:    kW

Moči in dimenzije sončnih elektraren

Kako močno sončno elektrarno lahko vgradim?

Zgoraj smo izračunali naše dejanske potrebe, seveda pa moramo pogledati tudi omejitve glede možne velikosti sončne elektrarne. Te omejitve so naslednje.

 1. Omejitve električnega omrežja
 2. Razpoložljiva površina strehe

Omejitve električnega omrežja

Glede na moč glavnih varovalk je definirana tudi maksimalna možna moč sončne elektrarne, ki jo lahko vgradite. Ta moč za najpogostejše primere je naslednja:

V primeru, če imamo letno porabo večjo , kot lahko vgradimo sončno elektrarno, glede na trenutno moč varovalk, lahko le-te seveda povečamo, če omrežje to dopušča. Ne glede na gornje omejitve pa lahko upravljavec električnega omrežja, na dani lokaciji, dovoli tudi manjšo moč od navedene, v primerih, ko električno omrežje na dani lokaciji ne dopušča večjih obremenitev.

Omejitve glede razpoložljive površine streh za namestitev sončne elektrarne

Seveda lahko namestimo sončne celice naše sončne elektrarne na marsikatero razpoložljivo mesto, so pa pri tem določene omejitve, ki jih moramo upoštevati, če želimo imeti učinkovito investicijo z hitro vračilno dobo.

 1. Usmeritev naj bo proti jugu, pri ostalih smereh moramo upoštevati, da potrebujemo več modulov za enako moč. Usmeritev proti severu pa ni primerna, ker je čas sončnega obsevanja na tej strani zelo kratek
 2. Sončna elektrarna naj bo nameščena na strehi stanovanjskega objekta. Namestitev na strehah drugih objektov je možna, vendar se stopnja DDV poveča iz 9,5 na 22%
 3. Namestitev sončne elektrarne na talnih površinah je možna, vendar ni subvencionirana, hkrati pa se obračuna po višji stopnji DDV.

Kakšno površino strehe potrebujem za namestitev sončne elektrarne?

Učinkovitost sončnih celic se neprestano povečuje. Trenutno lahko dobimo na 1 m2 že 200 W moči modulov. Kar pomeni, da lahko 11,2 kW sončno elektrarno namestimo že na 56 m2 strehe. Dejanska potrebna površina strehe se v praksi poveča, ker so moduli standardnih pravokotnih dimenzij in tako ne moremo povsem izkoristiti razpoložljive površine strehe. Hkrati pa so lahko na strehi še razne ovire (okna, dimniki, zračniki,…) ki prav tako zmanjšajo možnosti namestitve modulov.

Standardne dimenzije modulov (Bisol)
 1. Osnovna dimenzija : 100 x 165
 2. XL dimenzija : 100 x 200 cm
 • Module lahko v večini primerov namestimo na streho pokončno ali ležeče, da tako čimbolj izkoristimo razpoložljive strešne površine.
 • Pri strehi moramo upoštevati, da sončne celice ne gledajo preko robov strehe, saj to ni estetsko, predvsem pa je bolj nevarno zaradi vetra.
 • Želja je, da imamo na vseh straneh vsaj 10 cm proste površine. Spodaj pa je potrebno imeti prosto površino strehe vsaj 20 cm ali več glede na to ali moramo postaviti linijske snegolove ali ne.
 • Če je pod streho, kjer bo nameščena sončna elektrarna pohodna površina, potem so linijski snegolovi obvezni. Potrebno je namreč upoštevati, da je površina sončnih celic zelo gladka in, da lahko sneg hitro zdrsne iz strehe, linijski snegolovi morajo biti povišani in morajo gledati vsaj 15 cm nad zgornjo površino sončnih celic. Pri višjih stranicah in pri strehah z večjim uklonom je potrebno višino povečati in dodati vmesne snegolove. Poleg tega pa je potrebno v primeru nameščenih snegolovov upoštevati še minimalne odmike modulov od snegolovov.

Pridobite brezplačno ponudbo za izvedbo sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Koliko modulov potrebujemo za želeno sončno elektrarno

Ko smo ugotovili kolikšna je naša potrebna moč sončne elektrarne zmanjšana za eventualne omejitve električnega omrežja izračunamo potrebno število modulov in sicer:

Potrebna možna moč sončne elektrarne W
Moč izbranih modulov W
Potrebno število modulov kos

Izračunamo število modulov zaokrožite navzgor na celo število.

Postopki, cene in vzdrževanje

Skica namestitve modulov sončne elektrarne na strehi

 • Najprej si v merilu narišemo streho, kjer bo nameščena sončna elektrarna
 • V merilu vrišemo tudi vse ovire (dimniki, okna, zračniki,…) na strehi skupaj z merami do teh ovir
 • Na razpoložljivo površino strehe vrišemo »pravokotnike« sončne celice (v merilu) dimenzije 1*1,67m (ali druge) in to pokonci ali ležeče. Zaradi izgleda in možne namestitve naj bodo vsi moduli v enem neprekinjenem polju postavljeni pokonci ali ležeče. Pri ležeči namestitvi modulov rabimo pri določenih strešnih kritinah še dodatno prečno podkonstrukcijo, kar pomeni višji odmik od strehe pa tudi večjo končno ceno sončne elektrarne. Za pritrditev je potrebno na daljših stranicah modulov upoštevati še 2 cm prostora za pritrdilne sponke
 • Z izrisom smo ugotovili ali lahko na dano površino strehe namestimo vso količino modulov, ki je potrebna za našo moč sončne elektrarne

Kakšen je postopek izvedbe sončne elektrarne?

Sama sončna elektrarna je vgrajena zelo hitro, je pa pred tem in na koncu potrebno izvesti še druge aktivnosti. Postopek je naslednji:

 • Ogled objekta in definiranje vseh podrobnosti
 • Priprava ponudbe z vsemi detajli
 • Potrditev ponudbe z vaše strani
 • Priprava vlog in dokumentacije za pridobitev Elektro soglasja in subvencije
 • Strojna in elektro montaža sončne elektrarne
 • Električni priklop sončne elektrarne s strani upravljavca električnega omrežja
 • Povezava na internet in seznanjanje z uporabo

Potrebna dokumentacija za izvedbo sončne elektrarne

Vso potrebno dokumentacijo vam pripravimo mi, vi samo podpišete določene dokumente.

 • Priprava projekta za sončno elektrarno (IDZ)
 • Priprava vloge za izdajo elektrosoglasja
 • Priprava vloge in pripadajoče dokumentacije za EKOSKLAD (za subvencijo in za kredit, če je potreben)
 • Priprava vloge za pridobitev nove pogodbe z elektrodistributerjem
 • Priprava navodil za obratovanje sončne elektrarne
 • Priprava izjav in vloge za naročilo priklopa sončne elektrarne s strani Elektra
 • Povezava na internet, vnos kod in izris načrta postavitve sončne elektrarne

Kakšna je cena in vračilna doba sončna elektrarne?

Cene modulov se znižujejo ali pa lahko za isto ceno dobite močnejše in učinkovitejše module. Cena kompletne izvedbe sončne elektrarne je okrog 1000 € na kW moči elektrarne. Pri manjših (pod 11 kW) elektrarnah je lahko nekoliko več, pri večjih pa tudi manj. Je pa končna cena vedno odvisna tudi od vrste kritine, potrebne konstrukcije in zahtevnosti ter obsežnosti vseh ostalih del.
Na končno ceno investicije prejmete še subvencijo v višini 180 € / kW moči sončne elektrarne. Za 11,2 kW sončno elektrarno prejmete torej 2016 € subvencije.

Po odbitku subvencije se vam investicija v vašo sončno elektrarno povrne v roku 7 – 8 let. Če pa vzamete ugoden kredit preko EKOSKLADA pa lahko v tem času plačujete enak obrok kot ga plačujete sedaj za električno energijo. Po ca. 8-mih letih pa bo vaša investicija poplačana in od takrat naprej boste imeli vse električno energijo brezplačno. Plačevali boste samo mesečni pavšal za priključnino in prispevek za OVE.

Subvencije in ugodni krediti za sončno elektrarno preko EKOSKLADA

Vlogo za subvencijo in eventualno potreben kredit je potrebno oddati na EKOSKLAD pred začetkom del.

Na voljo je subvencija v višini 180 €/ kW moči sončne elektrarne. Pri 11,2 kW sončni elektrarni znese to 2016 €.

Za izvedbo sončne elektrarne je preko EKOSKLADA na voljo tudi ugoden kredit z naslednjimi pogoji:

 • Obrestna mera: trimesečni euribor + 1,3%
 • Najmanjša višina kredita: 1500 €
 • Najdaljša odplačilna doba kredita: 10 let

Celoten razpis za subvencijo in za kredit je na voljo na povezavi: www.ekosklad.si Hkrati pa so na tej strani tudi vedno aktualne informacije v povezavi s kreditom in s subvencijo.

Vzdrževanje sončne elektrarne

Sončna elektrarna ne zahteva posebnega vzdrževanja. Priporočljiv pa je pregled na vsaki 2 leti in po potrebi čiščenje modulov z vodo. Čiščenje modulov je priporočljivo še posebej v dolgih obdobjih brez dežja in pa na lokacijah, kjer je precej prahu (ob makadamskih cestah, ob obratih, ki povzročajo več prahu,..).
Kar pa se tiče samega delovanja pa izjemno priročno spremljanje delovanja preko internetne aplikacije. Tako lahko v nekaj sekundah dobimo informacijo o delovanju vseh elementov sončne elektrarne in lahko takoj odreagiramo, če se pojavijo kakšne napake. Na voljo so nam podatki o trenutni moči sončne elektrarne, o proizvedeni energiji (dnevni, tedenski, mesečni, letni in skupni energiji) kot tudi podatki o delovanju posamičnih modulov.

Garancija, jamstva in zavarovanje sončne elektrarne

Za posamezne elemente sončne elektrarne veljajo poleg osnovne garancije še različni časi garancij in jamstev in sicer:

 • za module Bisol – 15 let
 • za module Bisol – 25 let – podaljšano jamstvo izhodne moči (da imajo moduli po 25-tih letih izhodno moč najmanj 85% nazivne moči)
 • za optimizatorje Solar Edge – 25 let
 • za razsmernik Solar Edge – 12 let
 • odpornost modulov proti toči: do fi 25 mm pri hitrosti do 83 km/h

Točni pogoji so navedeni v dokumentih posameznih proizvajalcev.
Ne glede na navedene garancijske in jamstvene pogoje pa je smiselno zavarovanje sončne elektrarne za primere ekstremnih vremenskih pogojev.

Pridobite brezplačno ponudbo za izvedbo sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Referenčni objekti

Elegantna izvedba sončne elektrarne, ki se povsem prilagaja površini strehe. Za dodatno estetskost poskrbijo še črni robovi okvirjev in pritrdilnih spon, kot tudi črna hrbtna folija modulov. Ker je spodaj pohodna površina je dodan še linijski snegolov.

Sončna elektrarna vgrajena na stešni kritini Bramac. Elegantna postavitev, ki se povsem prilega dimenzijam strehe.

Sončna elektrarna vgrajena na ravni strehi s podložnimi plastičnimi nosilci, kjer ni potrebna nobena pritrditev v tla ampak samo obtežitev teh nosilcev. Pri tej izvedbi se moduli položijo horizontalno, med posameznimi vrstami pa mora biti dovolj velik razmik, da ne pride do senčenja.

Sončna elektrarna izvedena z vgradnimi moduli, kateri so pritrjeni neposredno na strešno konstrukcijo brez predhodne strešne kritine. Ta izvedba modulov se lahko polaga le v horizontalnem položaju.

Sončna elektrarna vgrajena na prilagojeni konstrukcij na čelni – južni strani hiše. Ostali strešni površini nista nudili dovolj sončne osvetljenosti. Manjša moč (4 kW) prilagojena za bivanje 2 oseb v hiši.

Sončna elektrarna na razgibani strešni površini s polno ovirami in poševninami.

Sončna elektrarna vgrajena na več delih razgibane strehe. Izbrale so se najbolj sončne strani strešnih površin.

Namestitev sončne elektrarne na sodobno hišo. Za maksimalni izplen in izkoriščenost strešne površine je bila izbrana kombinacija standardnih in povečanih Xl modulov Bisol. Hkrati pa je del modulov položen tudi ležeče. Tako je glede na ovire na strehi  zagotovljena maksimalna estetskost sončne elektrarne.

Sončna elektrarna vgrajena na kritini Gerard – z originalnimi strešnimi kljukami za to kritino (sistem K2).

Sončna elektrarna vgrajena na sodobni hiši z lepo urejeno okolico. Izbrani so bili črni (črn okvir in črna hrbtna folija) mookristalni moduli Bisol BMO 325, kateri se elegantno prilegajo na črno kritino strehe.

Sončna elektrarna moči 19.6 kW na gospodarskem poslopju.

Sončna elektrarna vgrajena na prečni konstrukciji , ki je na zadnji strani podaljšana preko strehe za 2 vrsti modulov in iz zadnje strani zaprta z protivetrno zaščito. Na prednji strani je prav tako izveden linijski snegolov z elementi osnovne konstrukcije.

Sončna elektrarna nameščena na sodobni hiši z vertikalno in horizontalno namestitvijo modulov.

Sončna elektrarna nameščena na pomožnem objektu na kritino Bobrovec.

Sončna elektrarna nameščena na pločevinasti ovalni strehi s konstrukcijo na stojnih vijakih.

Sončna elektrarna vgrajena na strešni kritini Bramac – z  izogibanjem oviram na strehi.

Sončna elektrarna prilagojena glede na potrebe hiše in glede na ovire na strehi.

Sončna elektrarna vgrajena na sodobni stanovanjski hiši in za razliko do potrebne moči na škarpi pod hišo. Moduli na škarpi so vgrajeni na posebno konstrukcijo ki zagotavlja ustrezen naklon modulov.

Na strehi poslovno stanovanjskega objekta sta vgrajeni 2 sončni elektrarni in sicer za poslovni in stanovanjski del. Elektrarni sta vgrajeni na vzhodni in na zahodni strehi objekta.

Pridobite brezplačno ponudbo za izvedbo sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

Elementi sončne elektrarne

Glavni elementi sončne elektrarne so moduli, razsmerniki, optimizatorji in podkonstrukcije za namestitev modulov na različne kritine streh. Moduli, se razlikujejo po učinkovitosti, moči, dimenzijah, barvi in obliki okvirja. Razsmerniki in optimizatorji pa so prilagojeni glede na moč elektrarne. Same podkonstrukcije pa so prav tako različne glede na vrsto strešne kritine, katera je na določenem objektu.

Vrste, moči, izvedbe in dimenzije modulov!

Glede na strukturo celic ločimo polikristalne in monokristalne module. Monokristalni moduli so učinkovitejši, zato se zadnja leta uporabljajo predvsem ti moduli in to večinoma moduli z maksimalno močjo. Glede na dimenzije modulov imamo v osnovi na voljo 2 dimenziji in sicer standardno 100 x 167 cm in XL dimenzijo 100 x 200 cm.

Moduli se lahko vgrajujejo ležeče ali pokonci in sicer glede na to, kako se lahko strešna površina najbolje izkoristi. Glede na to se lahko kombinirajo tudi standardni in XL moduli.
Aktualni so tudi vgradni moduli – BIPV, kateri se lahko vgradijo namesto strešne kritine, seveda pa rabimo pri tem zaključne obrobe, da se lahko streha funkcionalno zaključi.

Kot novost pa so seveda na voljo izvedbe „Supreme“, pri katerih imamo konstantno moč v vseh 25-tih letih delovanja. Pri vseh ostalih izvedbah namreč moč modulov pada ca. 0,5% na leto, kar pomeni, da pa imamo po 25-tih letih še vedno več kot 85% nazivne moči modulov.

Pridobite brezplačno ponudbo za izvedbo sončne elektrarne.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo popolnoma brezplačno in neobvezujočo ponudbo.

V primerih, ko želimo sončne celice – module čimbolj zliti z barvo strešne kritine pa so na voljo tudi barvne izvedbe – Spectrum. Tu imamo lahko barvni okvir, steklo in celice.

Kadar uporabljamo module za nadstreške ali podobne površine, kjer želimo, da je pod moduli še vedno nekaj svetlobe, pa so na voljo izvedbe Lumina, pri katerih celice bolj ali manj zapolnjujejo stekleno površino in imamo tako na voljo več ali manj svetlobe.

Polikristalni

 • Standardne dimenzije ali povečane XL dimenzije, postavitev vertikalno ali horizontalno
 • Izkoristek 17,1%
 • BMU – 60 celic | Moči od 275 do 280 W 100x167x3,5 cm | 18,7 kg
 • BMU XL – 72 celic | Moči od 330 do 335 W 99x197x4,0 cm | 22 kg

Monokristalni

 • Učinkovitejše izvedbe. Standardne dimenzije ali povečane XL dimenzije, postavitev vertikalno ali horizontalno
 • Izkoristek do 20,2%
 • BMO – 60 celic | Moči od 310 do 330 W | 100x167x3,5 cm | 18,7 kg
 • BMO XL – 72 celic | Moči od 370 do 395 W  | 99x197x4,0 cm | 22 kg

Spectrum

 • Izvedbe z različnimi barvnimi odtenki stekla in okvirjev
 • Izkoristek  do 16,5%
 • BMU – 60 celic | Moči od 255 do 290 W | 100x167x3,5 cm | 18,7 kg

Lumina

 • Izvedbe z večjo ali manjšo prepusnostjo svetlobe skozi steklo. Primerno za zimske vrtove ali nadstreške
 • Izkoristek odvisen od števila celic in stopnje prosojnosti
 • BMU – 28 do 60 celic – polikristalni | Moči od 130 do 280 W | 99x165x3,5 cm | 18,5 kg
 • BMO – 28 do 60 celic- monokristalni | Moči od 145 do 310 W | 99x165x3,5 cm

BIPV – vgradni

 • Izvedbe za vgradnjo v streho namesto kritine. Potrebne so samo zaključne obrobe
 • Izkoristek poli = 17,1% Izkoristek mono = 20,2%
 • BSU – 60 celic – poli Moči od 275 do 285 W | 102x169x2,9 cm | 18,4 kg
 • BSO – 60 celic – mono Moči od 315 do 330 W | 102x169x2,9 cm | 18,4 kg

Monokristalni Supreme

 • Najbolj učinkovite izvedbe s 100% jamstvom izhodne moči. Po 25-tih letih imajo še vedno enako moč kot ob vgradnji. Standardne dimenzije, postavitev vertikalno ali horizontalno
 • Izkoristek  do 19,2%
 • BMO – 60 celic – moči od 300 do 320 W | 100x167x3,5 cm | 18,7 kg

Razsmerniki in optimizatorji

razsmernik-removebg-preview

Razsmerniki 230 V ali 400 V se izberejo glede na moč sončne elektrarne

Razsmernik je praktično glavni element sončne elektrarne, saj pretvarja enosmerno napetost iz modulov v izmenično napetost primerno za naše električno omrežje. V vseh primerih mora zagotavljati konstantno izhodno napetost in konstantno frekvenco, saj le-tako ne povzroči motenj v električnem omrežju, hkrati pa se mora z njim povsem sinhronizirati. V primeru izklopa ali izpada omrežja pa mora tudi takoj izklopiti delovanje sončne elektrarne (govorimo o izvedbah, ki so priključene neposredno na električno omrežje in ne o otočnih sistemih, kateri lahko delujejo tudi povsem samostojno).

Poleg osnovne regulacije sistema pa imajo vgrajene tudi dodatne regulacijske module, kateri omogočajo vse nastavitve sistema in povezljivost v ostale sisteme (WI-FI, BUS, Ethernet, RS485,..) in možnost daljinskega upravljanja ter nadzora.

Optimizatorji

Z uvedbo sistemov za samooskrbo so kot standardna oprema vsake sončne elektrarne vgrajeni tudi opimizatorji. Imajo funkcijo povečanja učinkovitosti sončne elektrarne in varnostno funkcijo. Na voljo so izvedbe za en, dva ali 4 module. Preko njih moduli komunicirajo z razsmernikom in nam tako omogočajo sproten vpogled v učinkovitost delovanja.

Učinkovitost: pri sistemih brez optimizatorjev je bila učinkovitost sončne elektrarne tolikšna, kolikor je omogočal najslabši modul, medtem ko so z uvedbo optimizatorjem te pomanjkljivosti odpadle. Če se zmanjša moč na enem modulu (npr. zaradi senčenja, umazanije ali kakšne napake) bodo drugi moduli lahko nemoteno delovali naprej z maksimalno močjo.

Varnost: V primeru ko se prekine omrežna napetost (230 ali 400V) optimizatorji takoj preidejo v varnostni način delovanja in izhodno moč takoj zmanjšajo na 1V enosmerne napetosti. Skupaj imamo tako toliko voltov enosmerne napetosti, kot je optimizatorjev. V hišnih sistemih so to običajno napetosti od 15 do 40 V. Takšna napetost omogoča varno rokovanje na elementih sončne elektrarne in tudi samo gašenje v primeru požara ne pomeni kritične nevarnosti.

optimizator-removebg-preview

Optimizatorji: za en, dva ali 4 module se izberejo glede na skupno moč povezanih modulov

Podkonstrukcije za sončne elektrarne

Module – sončne celice moramo na nek način pritrditi na streho ali na druge nosilne konstrukcije. Ko govorimo o strehah so izvedbe konstrukcij različne glede na strešno kritino, ki je na strehi.

Pri izbiri nosilne konstrukcije je pomembno, da nosilna konstrukcija zdrži module in vse dodatne obtežitve in sile, ki delujejo nanje (sneg, veter, neurja ipd). Hkrati pa morajo ob vsem tem še naprej zagotavljati nepropustnost strehe.

Za klasične strešnike uporabljamo nosilce, ki se pod kritino pritrjujejo neposredno na špirovce. Pri ravnih strehah pa izberemo konstrukcije, ki omogočajo čimbolj ugoden naklon modulov proti soncu. Ti nosilci se lahko vgradijo na streho brez prebijanja strešnih površin – torej samo z zadostno obtežitvijo teh nosilcev glede na moč vetra na posameznih lokacijah.

Pri strehah s trapezno kritino pa so na voljo nosilci, ki se pritrjujejo neposredno na strešno kritino.

null

Nosilna kljuka za gladke strešnike tipa bobrovec ipd.

null

Nosilna kljuka za pločevinaste strehe tipa Gerard ipd.

null

Nosilci za pločevinaste strehe z folcanimi spoji

null

Stojni vijak za valovite kritine

null

Nosilni profili za pločevinaste strehe s trapezno kritino

null

Nosilne kljuke za večino kritin z običajnimi strešniki

null

Plastični nosilci za ravne strehe – ni potrebno prebijanje strehe - samo obtežitev

null

Alu nosilci za ravne strehe – ni potrebno prebijanje strehe – samo obtežitev

Pridobite brezplačno ponudbo za nakup in vgradnjo sončne elektrarne. Izpolnite obrazec in nam zaupajte vaše želje.

  Ime in Priimek*

  Ulica in hišna številka*

  Kraj in poštna številka*

  Vaš e-mail *

  Telefon*

  Predvideni dodatni električni potrošniki:

  Toplotna črpalka - moč(kW):

  ali letna poraba (kWh)

  Električno ogrevanje – skupna moč (kW):

  ali letna poraba (kWh):

  Električni avto (km/leto):

  ali letna poraba (kWh)

  Moč glavnih varovalk (A):
  Številka merilnega mesta:
  Vrsta kritine:


  Celotna površina sončne strehe (m2):

  Dimenzije (ŠxV v m):

  Naklon strehe (°):

  Smer:


  Predvidena moč sončne elektrarne (kW):

  Rok za izvedbo

  Vaša dodatna pojasnila

  Strinjam se s splošnimi pogoji* Najlepša hvala za zaupanje.